•  

  CIA ขอต้อนรับนักศึกษานานาชาติ

 • ข้อมูลทั่วไป

  เป็นเวลาถึง 75 ปีแล้วที่ทาง Culinary Institute of America ได้ทุ่มเทพลัง, ความมุ่งมั่นและความรู้ในอุตสาหกรรมเพื่อมอบการศึกษาที่ดีที่สุดในด้านอาหารและการให้บริการ ที่นี่อาหารคือชีวิต บุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่น 100% ในการช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับชีวิตการทำงานที่ได้ผลตอบแทนอันคุ้มค่าในสาขาอาหาร มีเพียงที่ CIA เท่านั้นที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้อย่างเจาะลึกและสามารถสร้างความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเป็นผู้นำในห้องครัว, การบริหารจัดการงานโรงแรมหรืองานด้านอื่นๆในสาขาอาหารหรือการให้บริการ

  CIA มีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท, ปริญญาตรีและอนุปริญญาตรีที่ครอบคลุมทุกด้านของโลกของอาหาร – ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการปรุงอาหารและศิลปะการอบขนมและขนมปังจนถึงการให้บริการ, ธุรกิจอาหารและการจัดการไวน์และเครื่องดื่ม หลักสูตรอันมีชื่อเสียงของ CIA ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย Middle States Commission on Higher Education ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรองหลักสูตรสำหรับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำแห่งอื่นๆของสหรัฐอเมริกาเช่นกัน อาทิเช่นมหาวิทยาลัย Columbia, Cornell และ Vassar ซึ่งเครื่องหมายรับรองความเป็นเลิศนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงคุณภาพ, ศักยภาพและอัตราความสำเร็จของหลักสูตรการเรียนของ CIA

  ตัวอย่างของสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจาก CIA เพียงแห่งเดียวเท่านั้น:

  • พื้นฐานภาคปฏิบัติมากกว่า 1,300 ชั่วโมงในห้องครัวและร้านขนมอบอันทันสมัย
  • ได้รับประสบการณ์การทำงานจริงใน 9 ร้านอาหารที่ได้รับรางวัลและบริหารจัดการโดยนักศึกษา และเปิดให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป
  • ได้ฝึกงานแบบมีรายได้ที่หนึ่งในองค์กรระดับโลกมากกว่า 2,000 แห่งที่รับรองโดย CIA
  • ได้รับประสบการณ์ชีวิตในวิทยาลัยพร้อมด้วยเสน่ห์ของการปรุงอาหาร – ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักศึกษาและคณาจารย์จากทั่วโลกที่มีความหลงใหลร่วมกันในเรื่องอาหาร

  คุณภาพการสอน

  คณาจารย์ของ CIA ประกอบด้วยหัวหน้าพ่อครัวที่มีชื่อเสียง, ผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมอาหาร, ผู้จัดการร้านอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลก, นักเขียนที่มีผลงานตีพิมพ์, ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ระดับชั้นนำและอีกมากมาย คณาจารย์ของ CIA มาจากทั่วโลก และเป็นผู้ที่ผ่านการทำงานและได้รับรางวัลต่างๆในทุกสาขาด้านอาหารและวงการอุดมศึกษา

  CIA มีชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยเพื่อช่วยให้นักศึกษามีโอกาสได้รับการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลและเพื่อให้สามารถเชื่อมสัมพันธ์กับคณาจารย์ที่มีคุณภาพระดับโลกและเพื่อนนักศึกษา นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาจะใช้เวลาเรียนในห้องครัวและร้านขนมอบของ CIA มากกว่า 1,300 ชั่วโมงเพื่อเรียนรู้เทคนิคและฝึกฝนทักษะต่างๆในชั้นเรียนภาคปฏิบัติ นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสปรับแต่งการเรียนของตนเองให้ตรงกับความสนใจส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพ ขณะที่วิชาเรียนทั่วไปอย่างเช่นวิทยาศาสตร์, ประวัติศาสตร์และจิตวิทยาก็มีการสอนที่ CIA เช่นกัน ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆในวิชาเรียนเหล่านี้เมื่อเรียนในบริบทของอาหาร

  เมื่อสอบถามนักศึกษาถึงสิ่งที่ชื่นชอบที่สุดเกี่ยวกับ CIA หนึ่งในคำตอบที่นักศึกษามักจะตอบเหมือนกันคือ “หัวหน้าพ่อครัวและคณาจารย์” โดยนักศึกษายกย่องว่าเป็นผู้ที่ “สร้างแรงบันดาลใจ” และ “น่าทึ่ง” - และเป็นผู้ที่รักในอาชีพของตนเอง

  เงื่อนไขการรับสมัคร

  เป้าหมายของ CIA คือการทำให้กระบวนการรับเข้าเรียนมีความสะดวกง่ายดายและรวดเร็ว โดยมีข้อกำหนดการรับเข้าเรียนสำหรับนักศึกษานานาชาติดังนี้:

  แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน:

  ใบสมัครเรียนควรทำการส่งมาพร้อมกับเอกสารต่างๆที่กำหนด อาทิเช่นใบรับรองผลการเรียนจากโรงเรียน, จดหมายรับรอง, จดหมายแนะนำตัวและประวัติส่วนตัวตามที่กำหนด โดยเอกสารทั้งหมดควรเป็นภาษาอังกฤษ (หรือแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองของเอกสารแต่ละฉบับ)

  หลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ:

  เนื่องจากหลักสูตรดำเนินการสอนด้วยภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาต้องแสดงว่ามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษของ CIA โดยสามารถดำเนินการได้ด้วยการสอบความรู้ภาษาอังกฤษหรือเรียนที่สถาบันสอนภาษาที่ได้รับการรับรอง

  หลักฐานรับรองการสนับสนุนทางการเงิน:

  นักศึกษาต้องส่งหลักฐานรับรองการสนับสนุนทางการเงินจากผู้อุปถัมภ์ของนักศึกษา ซึ่งแสดงถึงเจตจำนงในการสนับสนุนทางการเงินที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนของ CIA และค่าครองชีพทั้งหมด โดยนักศึกษาต้องส่งแบบฟอร์มนี้แม้ว่าจะใช้เงินทุนของตนเองก็ตาม

  หลักฐานรับรองด้านเงินทุน:

  CIA กำหนดให้ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานด้านเงินทุนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมหนึ่งปีเทียบเท่ากับ 50,000 เหรียญสหรัฐ โดยหลักฐานรับรองด้านเงินทุนสามารถใช้รายการบัญชีออมทรัพย์, ใบรับรองการฝากเงินหรือบัญชีตลาดเงินที่แสดงถึงหลักฐานการอุปถัมภ์ด้านเงินทุนหรือจดหมายธนาคารที่รับรองการสำรองเงินทุนเพื่อการเรียนของนักศึกษา

  วีซ่านักศึกษา:

  นักศึกษานานาชาติต้องได้รับวีซ่านักศึกษาเพื่อการเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา

  บริการช่วยเหลือนักศึกษา

  หัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่ CIA คือความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษา ทางสถาบันตระหนักดีว่าการเริ่มต้นการเรียนที่วิทยาลัยห่างไกลจากบ้านเกิดอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล ด้วยเหตุนี้ทาง CIA จึงมีโครงการที่จะช่วยสนับสนุนนักศึกษาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายในวิทยาเขตที่มีชื่อว่า – CIA Cares  โดย CIA Cares จะเป็นเครื่องมือสื่อสารแบบเบ็ดเสร็จที่ซึ่งคณาจารย์, เจ้าหน้าที่แนะแนวด้านอาชีพและการเรียนและเจ้าหน้าที่แผนกบริการช่วยเหลือต่างๆจะทำงานร่วมกับนักศึกษาโดยตรงเพื่อให้นักศึกษาได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือที่ดีที่สุดตลอดระยะเวลาของการเรียนที่ CIA นักศึกษาจะมีผู้ที่พร้อมจะคอยตอบคำถามและช่วยให้คำแนะนำในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ นี่คือหลักปฏิบัติของ CIA

  ด้วยโครงการ CIA Cares นักศึกษาจะสามารถ:

  • ติดต่อทีมงานแผนกบริการช่วยเหลือต่างๆได้อย่างสะดวกง่ายดายเพื่อสอบถามข้อสงสัยหรือนัดพบเจ้าหน้าที่
  • เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการนักศึกษาต่างๆ อย่างเช่นการแนะแนวด้านอาชีพและการเรียน, บริการอาหาร, บริการให้คำปรึกษา, ความช่วยเหลือด้านการเงิน, การลงทะเบียนและอีกมากมาย
  • นัดเวลากวดวิชากับอาจารย์กวดวิชามืออาชีพหรือเพื่อนนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาเรียนที่นักศึกษาต้องการความช่วยเหลือ
  • ดูคะแนนเกรดและบันทึกการเข้าเรียนในชั้นเรียน
  • ตอบรับและดำเนินการติดต่อบุคคลอ้างอิงที่จะช่วยบรรลุเป้าหมายของตนเอง
  • ได้รับการยกย่องจากอาจารย์ผู้สอนสำหรับผลการเรียนที่ดี, ความสำเร็จ, ความเป็นผู้นำหรือความก้าวหน้าในเป้าหมายที่ตั้งไว้

  ความปลอดภัยของนักศึกษา

  แม้ว่าการเรียนในวิทยาลัยจะทำให้รู้สึกเหมือนการปรับตัวครั้งใหญ่ในชีวิต การเป็นนักศึกษาของ CIA จะเป็นประสบการณ์ที่มีผลตอบแทนคุ้มค่าและน่าตื่นเต้น CIA เป็นสถานที่อันยอดเยี่ยมสำหรับการใช้ชีวิตและการเรียนอันเป็นผลจากทีมงานช่วยเหลือต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญ อย่างเช่นทีมงานแผนกความปลอดภัยในวิทยาเขตของ CIA รวมถึงชุมชนที่เปิดกว้างต้อนรับในวิทยาเขต

  CIA มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงในวิทยาเขต ซึ่งในทุกๆวันนักศึกษาจะสามารถเห็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาเขตและคอยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆทั่ววิทยาเขต นอกจากนี้ยังมีการป้องกันภัยด้วย CCTV (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด), บัตรอิเล็คทรอนิคส์เพื่อการเข้าออกหอพักนักศึกษา และการจำกัดเวลาการเข้าวิทยาเขตในเวลากลางคืน นักศึกษาสามารถใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินสีน้ำเงินที่มีการติดตั้งอยู่หลายจุดในวิทยาเขตเพื่อแจ้งปัญหาหรือติดต่อไปยังแผนกรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตเพื่อขอใช้บริการเจ้าหน้าที่เดินเป็นเพื่อนกลับไปยังหอพักนักศึกษา

  ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

  ในโลกของธุรกิจอาหารและการให้บริการ CIA คือวิทยาลัยที่ผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ยกย่องและให้การยอมรับ นั่นคือสิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบทางอาชีพที่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก CIA จะมีติดตัวไปตลอดชีวิต คุณวุฒิปริญญาจาก CIA ได้รับการยอมรับอย่างสูง ซึ่งทำให้ผู้จ้างงานระดับชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้จำนวนมากต้องการจ้างผู้สำเร็จการศึกษาจาก CIA ก่อนผู้อื่น – ซึ่งเป็นบุคลากรที่ดีที่สุดของที่สุด

  ผู้สำเร็จการศึกษาจาก CIA ประกอบด้วยหัวหน้าพ่อครัวและช่างทำขนมอบที่มีความเชี่ยวชาญ, เจ้าของและผู้ประกอบการร้านอาหาร, ผู้นำในธุรกิจโรงแรมและการให้บริการ และผู้บริหารอาวุโสของบริษัทชั้นนำด้านอาหาร บุคคลเหล่านี้คือผู้ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปในทุกภาคส่วนของธุรกิจอาหารและการให้บริการและในทั่วทุกมุมของโลก – เช่นเดียวผู้สำเร็จการศึกษาในอนาคตของ CIA

  ศิษย์เก่าของ CIA มีความภาคภูมิใจอย่างมากในคุณภาพการศึกษาของตนเอง ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงแนะนำนักศึกษาใหม่จำนวนมากให้มาเรียนที่สถาบันการศึกษาเก่าของตนเองและมีการจ้างผู้สำเร็จการศึกษาจาก CIA จำนวนมากเข้าทำงาน เมื่อนักศึกษาสำเร็จคุณวุฒิปริญญาจาก CIA นักศึกษาจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายศิษย์เก่าที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกของอาหารด้วยผู้นำและผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมนี้มากกว่า 50,000 คน ซึ่งหมายความว่านักศึกษาจะมีเครือข่ายความสัมพันธ์ทางวิชาชีพระดับชั้นนำหลายพันคนในวันที่ตนเองสำเร็จการศึกษา

 • International Students - Learn about CIA scholarships, tuition, grant info

 • Check out CIA's International Students and Alumni's Facebook Group

 •  
 • Contact Us

  Amanda Stevens, Assistant Director—International AdmissionsAmanda Stevens
  Assistant Director—International Admissions
  Amanda.Stevens@culinary.edu
  845-451-1566

  Specializes in the international students.

  Contact Amanda to set up a presentation or a one-on-one meeting.

 • Our worldwide partnerships provide students with access to the highest quality, premium ingredients—like truffles and in-house dry-aged beef.