•  

  CIA ขอต้อนรับนักศึกษานานาชาติ

 • ข้อมูลทั่วไป

  เป็นเวลาถึง 75 ปีแล้วที่ทาง Culinary Institute of America ได้ทุ่มเทพลัง, ความมุ่งมั่นและความรู้ในอุตสาหกรรมเพื่อมอบการศึกษาที่ดีที่สุดในด้านอาหารและการให้บริการ ที่นี่อาหารคือชีวิต บุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่น 100% ในการช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับชีวิตการทำงานที่ได้ผลตอบแทนอันคุ้มค่าในสาขาอาหาร มีเพียงที่ CIA เท่านั้นที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้อย่างเจาะลึกและสามารถสร้างความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเป็นผู้นำในห้องครัว, การบริหารจัดการงานโรงแรมหรืองานด้านอื่นๆในสาขาอาหารหรือการให้บริการ

  CIA มีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท, ปริญญาตรีและอนุปริญญาตรีที่ครอบคลุมทุกด้านของโลกของอาหาร – ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการปรุงอาหารและศิลปะการอบขนมและขนมปังจนถึงการให้บริการ, ธุรกิจอาหารและการจัดการไวน์และเครื่องดื่ม หลักสูตรอันมีชื่อเสียงของ CIA ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย Middle States Commission on Higher Education ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรองหลักสูตรสำหรับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำแห่งอื่นๆของสหรัฐอเมริกาเช่นกัน อาทิเช่นมหาวิทยาลัย Columbia, Cornell และ Vassar ซึ่งเครื่องหมายรับรองความเป็นเลิศนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงคุณภาพ, ศักยภาพและอัตราความสำเร็จของหลักสูตรการเรียนของ CIA

  ตัวอย่างของสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจาก CIA เพียงแห่งเดียวเท่านั้น:

  • พื้นฐานภาคปฏิบัติมากกว่า 1,300 ชั่วโมงในห้องครัวและร้านขนมอบอันทันสมัย
  • ได้รับประสบการณ์การทำงานจริงใน 9 ร้านอาหารที่ได้รับรางวัลและบริหารจัดการโดยนักศึกษา และเปิดให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป
  • ได้ฝึกงานแบบมีรายได้ที่หนึ่งในองค์กรระดับโลกมากกว่า 2,000 แห่งที่รับรองโดย CIA
  • ได้รับประสบการณ์ชีวิตในวิทยาลัยพร้อมด้วยเสน่ห์ของการปรุงอาหาร – ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักศึกษาและคณาจารย์จากทั่วโลกที่มีความหลงใหลร่วมกันในเรื่องอาหาร

  คุณภาพการสอน

  คณาจารย์ของ CIA ประกอบด้วยหัวหน้าพ่อครัวที่มีชื่อเสียง, ผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมอาหาร, ผู้จัดการร้านอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลก, นักเขียนที่มีผลงานตีพิมพ์, ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ระดับชั้นนำและอีกมากมาย คณาจารย์ของ CIA มาจากทั่วโลก และเป็นผู้ที่ผ่านการทำงานและได้รับรางวัลต่างๆในทุกสาขาด้านอาหารและวงการอุดมศึกษา

  CIA มีชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยเพื่อช่วยให้นักศึกษามีโอกาสได้รับการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลและเพื่อให้สามารถเชื่อมสัมพันธ์กับคณาจารย์ที่มีคุณภาพระดับโลกและเพื่อนนักศึกษา นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาจะใช้เวลาเรียนในห้องครัวและร้านขนมอบของ CIA มากกว่า 1,300 ชั่วโมงเพื่อเรียนรู้เทคนิคและฝึกฝนทักษะต่างๆในชั้นเรียนภาคปฏิบัติ นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสปรับแต่งการเรียนของตนเองให้ตรงกับความสนใจส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพ ขณะที่วิชาเรียนทั่วไปอย่างเช่นวิทยาศาสตร์, ประวัติศาสตร์และจิตวิทยาก็มีการสอนที่ CIA เช่นกัน ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆในวิชาเรียนเหล่านี้เมื่อเรียนในบริบทของอาหาร

  เมื่อสอบถามนักศึกษาถึงสิ่งที่ชื่นชอบที่สุดเกี่ยวกับ CIA หนึ่งในคำตอบที่นักศึกษามักจะตอบเหมือนกันคือ “หัวหน้าพ่อครัวและคณาจารย์” โดยนักศึกษายกย่องว่าเป็นผู้ที่ “สร้างแรงบันดาลใจ” และ “น่าทึ่ง” - และเป็นผู้ที่รักในอาชีพของตนเอง

  เงื่อนไขการรับสมัคร

  เป้าหมายของ CIA คือการทำให้กระบวนการรับเข้าเรียนมีความสะดวกง่ายดายและรวดเร็ว โดยมีข้อกำหนดการรับเข้าเรียนสำหรับนักศึกษานานาชาติดังนี้:

  แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน:

  ใบสมัครเรียนควรทำการส่งมาพร้อมกับเอกสารต่างๆที่กำหนด อาทิเช่นใบรับรองผลการเรียนจากโรงเรียน, จดหมายรับรอง, จดหมายแนะนำตัวและประวัติส่วนตัวตามที่กำหนด โดยเอกสารทั้งหมดควรเป็นภาษาอังกฤษ (หรือแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองของเอกสารแต่ละฉบับ)

  หลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ:

  เนื่องจากหลักสูตรดำเนินการสอนด้วยภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาต้องแสดงว่ามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษของ CIA โดยสามารถดำเนินการได้ด้วยการสอบความรู้ภาษาอังกฤษหรือเรียนที่สถาบันสอนภาษาที่ได้รับการรับรอง

  หลักฐานรับรองการสนับสนุนทางการเงิน:

  นักศึกษาต้องส่งหลักฐานรับรองการสนับสนุนทางการเงินจากผู้อุปถัมภ์ของนักศึกษา ซึ่งแสดงถึงเจตจำนงในการสนับสนุนทางการเงินที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนของ CIA และค่าครองชีพทั้งหมด โดยนักศึกษาต้องส่งแบบฟอร์มนี้แม้ว่าจะใช้เงินทุนของตนเองก็ตาม

  หลักฐานรับรองด้านเงินทุน:

  CIA กำหนดให้ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานด้านเงินทุนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมหนึ่งปีเทียบเท่ากับ 50,000 เหรียญสหรัฐ โดยหลักฐานรับรองด้านเงินทุนสามารถใช้รายการบัญชีออมทรัพย์, ใบรับรองการฝากเงินหรือบัญชีตลาดเงินที่แสดงถึงหลักฐานการอุปถัมภ์ด้านเงินทุนหรือจดหมายธนาคารที่รับรองการสำรองเงินทุนเพื่อการเรียนของนักศึกษา

  วีซ่านักศึกษา:

  นักศึกษานานาชาติต้องได้รับวีซ่านักศึกษาเพื่อการเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา

  บริการช่วยเหลือนักศึกษา

  หัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่ CIA คือความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษา ทางสถาบันตระหนักดีว่าการเริ่มต้นการเรียนที่วิทยาลัยห่างไกลจากบ้านเกิดอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล ด้วยเหตุนี้ทาง CIA จึงมีโครงการที่จะช่วยสนับสนุนนักศึกษาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายในวิทยาเขตที่มีชื่อว่า – CIA Cares  โดย CIA Cares จะเป็นเครื่องมือสื่อสารแบบเบ็ดเสร็จที่ซึ่งคณาจารย์, เจ้าหน้าที่แนะแนวด้านอาชีพและการเรียนและเจ้าหน้าที่แผนกบริการช่วยเหลือต่างๆจะทำงานร่วมกับนักศึกษาโดยตรงเพื่อให้นักศึกษาได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือที่ดีที่สุดตลอดระยะเวลาของการเรียนที่ CIA นักศึกษาจะมีผู้ที่พร้อมจะคอยตอบคำถามและช่วยให้คำแนะนำในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ นี่คือหลักปฏิบัติของ CIA

  ด้วยโครงการ CIA Cares นักศึกษาจะสามารถ:

  • ติดต่อทีมงานแผนกบริการช่วยเหลือต่างๆได้อย่างสะดวกง่ายดายเพื่อสอบถามข้อสงสัยหรือนัดพบเจ้าหน้าที่
  • เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการนักศึกษาต่างๆ อย่างเช่นการแนะแนวด้านอาชีพและการเรียน, บริการอาหาร, บริการให้คำปรึกษา, ความช่วยเหลือด้านการเงิน, การลงทะเบียนและอีกมากมาย
  • นัดเวลากวดวิชากับอาจารย์กวดวิชามืออาชีพหรือเพื่อนนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาเรียนที่นักศึกษาต้องการความช่วยเหลือ
  • ดูคะแนนเกรดและบันทึกการเข้าเรียนในชั้นเรียน
  • ตอบรับและดำเนินการติดต่อบุคคลอ้างอิงที่จะช่วยบรรลุเป้าหมายของตนเอง
  • ได้รับการยกย่องจากอาจารย์ผู้สอนสำหรับผลการเรียนที่ดี, ความสำเร็จ, ความเป็นผู้นำหรือความก้าวหน้าในเป้าหมายที่ตั้งไว้

  ความปลอดภัยของนักศึกษา

  แม้ว่าการเรียนในวิทยาลัยจะทำให้รู้สึกเหมือนการปรับตัวครั้งใหญ่ในชีวิต การเป็นนักศึกษาของ CIA จะเป็นประสบการณ์ที่มีผลตอบแทนคุ้มค่าและน่าตื่นเต้น CIA เป็นสถานที่อันยอดเยี่ยมสำหรับการใช้ชีวิตและการเรียนอันเป็นผลจากทีมงานช่วยเหลือต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญ อย่างเช่นทีมงานแผนกความปลอดภัยในวิทยาเขตของ CIA รวมถึงชุมชนที่เปิดกว้างต้อนรับในวิทยาเขต

  CIA มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงในวิทยาเขต ซึ่งในทุกๆวันนักศึกษาจะสามารถเห็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาเขตและคอยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆทั่ววิทยาเขต นอกจากนี้ยังมีการป้องกันภัยด้วย CCTV (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด), บัตรอิเล็คทรอนิคส์เพื่อการเข้าออกหอพักนักศึกษา และการจำกัดเวลาการเข้าวิทยาเขตในเวลากลางคืน นักศึกษาสามารถใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินสีน้ำเงินที่มีการติดตั้งอยู่หลายจุดในวิทยาเขตเพื่อแจ้งปัญหาหรือติดต่อไปยังแผนกรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตเพื่อขอใช้บริการเจ้าหน้าที่เดินเป็นเพื่อนกลับไปยังหอพักนักศึกษา

  ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

  ในโลกของธุรกิจอาหารและการให้บริการ CIA คือวิทยาลัยที่ผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ยกย่องและให้การยอมรับ นั่นคือสิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบทางอาชีพที่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก CIA จะมีติดตัวไปตลอดชีวิต คุณวุฒิปริญญาจาก CIA ได้รับการยอมรับอย่างสูง ซึ่งทำให้ผู้จ้างงานระดับชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้จำนวนมากต้องการจ้างผู้สำเร็จการศึกษาจาก CIA ก่อนผู้อื่น – ซึ่งเป็นบุคลากรที่ดีที่สุดของที่สุด

  ผู้สำเร็จการศึกษาจาก CIA ประกอบด้วยหัวหน้าพ่อครัวและช่างทำขนมอบที่มีความเชี่ยวชาญ, เจ้าของและผู้ประกอบการร้านอาหาร, ผู้นำในธุรกิจโรงแรมและการให้บริการ และผู้บริหารอาวุโสของบริษัทชั้นนำด้านอาหาร บุคคลเหล่านี้คือผู้ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปในทุกภาคส่วนของธุรกิจอาหารและการให้บริการและในทั่วทุกมุมของโลก – เช่นเดียวผู้สำเร็จการศึกษาในอนาคตของ CIA

  ศิษย์เก่าของ CIA มีความภาคภูมิใจอย่างมากในคุณภาพการศึกษาของตนเอง ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงแนะนำนักศึกษาใหม่จำนวนมากให้มาเรียนที่สถาบันการศึกษาเก่าของตนเองและมีการจ้างผู้สำเร็จการศึกษาจาก CIA จำนวนมากเข้าทำงาน เมื่อนักศึกษาสำเร็จคุณวุฒิปริญญาจาก CIA นักศึกษาจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายศิษย์เก่าที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกของอาหารด้วยผู้นำและผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมนี้มากกว่า 50,000 คน ซึ่งหมายความว่านักศึกษาจะมีเครือข่ายความสัมพันธ์ทางวิชาชีพระดับชั้นนำหลายพันคนในวันที่ตนเองสำเร็จการศึกษา

 • International Students - Learn about CIA scholarships, tuition, grant info

 •  
 • Contact Us

  Yamelli Hernandez, International Admissions CounselorYamelli Hernandez
  International Admissions Counselor
  Yamelli.Hernandez@culinary.edu
  845-451-1568

  Specializes in South and Central Asia, the Western Hemisphere, Africa, and Middle East (excluding Saudi Arabia).

  Contact Yamelli for assistance in Spanish.


  Amanda Stevens, Assistant Director—International AdmissionsAmanda Stevens
  Assistant Director—International Admissions
  Amanda.Stevens@culinary.edu
  845-451-1566

  Specializes in East Asia and the Pacific, Europe and Eurasia, and Saudi Arabia.

  Contact Amanda if you are an agent or international recruitment vendor, or if you would like to schedule a promotional presentation.

 • 74% of leading food employers surveyed prefer to hire CIA grads.